Osada Słowiańska - Stobierna koło Dębicy

Jak powstała Osada Słowiańska w Stobiernej?

Pomysł stworzenia skansenu słowiańskiego w Stobiernej powstał w głowie założyciela już w 2007 roku. Idea ta trafiła na żyzny grunt w Gminie Dębica, gdzie wójt - Stanisław Rokosz - zdecydował sie na realizację tego przedsięwzięcia.
Do 2012 roku gród w Stobiernej został wybudowany i oddany w dzierżawę pomysłodawcy - Ziemowitowi, który prowadzi obiekt do dziś.
Aby więcej dowiedzieć się o działalności Osady przez poprzednie lata, posłuchaj wypowiedzi ludzi, którzy ją tworzą:

Historia Słowian w średniowiecznej wschodniej Małopolsce
- dziś zachodnie Podkarpacie

Naszym założeniem jest pokazanie Czytelnikowi bogatej i bardzo ciekawej historii Doliny Wisłoki z czasów kluczowych dla jej dzisiejszych dziejów, czasów, gdy osiedlali się tutaj jej obecni mieszkańcy, kiedy powoli krystalizowało się ich społeczeństwo i wreszcie kiedy obszar ten dołączył do państwa polskiego. Szczególnie chcemy uświadomić Mu ciągłość historyczną - to, że ta historia trwa dalej. Najłatwiej chyba refleksja taka przychodzi, kiedy stoi się u podnóża do dzisiaj potężnego wału pozostałego po dawnym grodzie...

Przewodnik ten powstał z myślą o wszystkich tych, którzy czerpią przyjemność ze zgłębiania historii naszych słowiańskich Przodków lub też są dopiero w przededniu odkrycia w sobie tej pasji. Jest to także pozycja dla miłośników podróży i odkrywania miejsc znajdujących się daleko poza głównym nurtem turystycznych wycieczek. Dla takich, którzy z kompasem i mapą (bądź GPSem) w ręku eksplorują świat w poszukiwaniu miejsc, gdzie ilość odwiedzających liczona jest w dziesiątkach, a nie dziesiątkach tysięcy.

Jest to fragment wstępu, do publikacji którą wydaliśmy w 2015 roku: "Słowiańska Dolina Wisłoki - wędrując śladami Przodków"