Osada Słowiańska - Stobierna koło Dębicy

Osada Słowiańska jest własnością Gminy Dębica.

Dzierżawcą obiektu jest Fundacja Educare et Servire.

W grodzie działa Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera.

Kontakt:
606 164 456
514 737 537
530 528 564
ziemowit@osadaslowianska.pl