Najblizsze atrakcje w Osadzie Slowianskiej w roku 2017

Sobota-Niedziela, 26-27.08.2017.
Najazd Wojów na Osadę Słowiańską
Sobota: (godziny przybliżone +/- 30 minut)

12.00 - 7-bój słowiański na czas dla wojów
14.00 - Walki wojów w kręgach honoru oraz zdrady
15.00 - turniej łuczniczy dla zwiedzających
16.00 - 2-bój siłowy dla mężczyzn (wojowie + zwierdzający)
17.00 - turniej bojowy na miecze jednoręczne (wczesnośredniowieczna szermierka)
18.00 - pokaz tańca z ogniem (prawdopodobnie)
Niedziela:
12.30 - walki eliminacyjne do turnieju bojowego
13.30 - walki finałowe turnieju bojowego wojów o puchar garncarza!
15.00 - manwerwy bojowe, pokaz musztry
15.30 - bitwy wojów, walki o gród, walki w polu
Zakończenie: 17.00

Przez cały czas dostępne:
- degustacja kuchni słowiańskiej
- przejażdżki na kucykach
- stanowisko łucznicze oraz loteria łucznicza za nagrodami
- możliwość ubrania uzbrojenia wojowników słowiańskich oraz wikińskich

Sobota, 28.10.2017.
Święto Dziadów